opdræt IMG 0667

 

Lagotto-opdræt

Hvordan vælger jeg den/de avlshunde, hvis jeg vil have hvalpe?

Hvis man gerne vil have et kuld hvalpe, så er der mange forskellige faktorer som spiller en vigtig rolle. Jeg personligt bruger at have en mentor, en som har opdrættet i mange år og kender racen på godt og ondt. 

Det er vigtigt at se overordnet på de individer man vælger at bruge til opdræt - hundemor skal være af godt temperament, stabilt og venligt. Begge parter skal leve op til standarden og de krav der er for racen.

Når man kender sin tæve og hun er testet mm. skal man finde en han som matcher hende, højde, anatomi mm. og der er det også vigtigt at kigge lidt på deres stamtavler, da ikke alle individer matcher hinanden. Det er vigtigt at holde race typen.

 

Racen har følgende minimumskrav for at kunne anvendes i avl.

Avlsrestriktioner.

HD-krav: Afkom kan kun stambogsføres, såfremt begge forældre før parring har en officiel HD-status registreret i DKK.

En hund med HD grad D eller E kan undtagelsesvis benyttes i avl, hvis opdrætteren vurderer, at hundens samlede bidrag til racen vil være positivt. Avlspartneren skal i så tilfælde altid være HD fri (grad A eller B) 

Det skal på behørig vis dokumenteres, at faderen til et hvalpekuld har normale testikler på normal plads.
Der henvises herudover til DKK's stambogsføringsregler.

 

Avlsanbefalinger.

For at få påtegningen ”Denne hund er avlet efter Dansk Lagotto Klub’s og DKK’s avlsanbefalinger” på stambogen skal følgende desuden være opfyldt:

1. Begge forældre skal før parring have HD status A eller B registreret i DKK. 

2. Begge forældre skal før parring have en officiel status for Juvenil Epilepsi registreret i DKK. Påvist må ikke bruges, bærere må parres med fri. Hvis begge forældre er kendt fri for Juvenil Epilepsi bortfalder testkravet på afkommet, som herefter registreres "Fri via aner".

3. Begge forældredyr skal før parring være præmieret på en FCI/DKK anerkendt udstilling med mindst Very Good eller være eksteriørgodkendt på et eksteriørarrangement.

 

Gentest af avlsdyr forud for avl.

De 3 gængse genfejl som man ved kan forekomme hos en lagotto og som der findes en gentest for, er JE/Juvenil Epilepsi, LSD/Lysosomal Storage Disease samt Pelsvariant/Furnishing .

Gentesten foretages ved en blodprøve, som sendes til LABOKLIN i Tyskland. 

Man bestiller først tid hos sin dyrlæge til DNA test, der efter går man på www.hundeweb.dk  "Min side" og køber rekvisitioner til den/de test man ønsker udført. Man printer dem ud og medbringer dem til dyrlægen som udtager blodprøver og sender til LABOKLIN. Man får automatisk besked på de indsendte test fra enten dyrlægen eller LABOKLIN. Når man modtager svarene, sender man enten den lukkede PDF fil fra LABOKLIN eller kopi af certifikater til DKK, som så registrere resultaterne på hundens profil på Hundeweb. 

 

Begge forældre er fri for det syge gen:

Afkom vil være "fri via aner" og kan evt. parres med en bære uden at der opstår sygdom.

 

Den ene forældre er bærer (dvs. har 1 sygt gen og 1 normalt gen) og den anden er fri for det syge gen:

For hver hvalp er der 50% risiko for at bære det syge gen og 50% chance for at bære det raske gen. Det betyder rent statistisk at halvdelen af hvalpene vil blive bærere af det syge gen. Ingen af hvalpene vil blive syge af den pågældende sygdom eller blive glathåret, når man tale om Furnishing.

 

Begge forældre er bærere (dvs. har et sygt gen og 1 normalt gen):

Denne kombination må ikke anvendes, da den rent statistisk vil give 25% syge hvalpe (eller hvalpe med glat hår, når man taler om Furnishing), 50% bærere og 25% frie hvalpe.

I prøvesvaret gennemgår laboratoriet resultaterne for hver sygdom der er testet for samt for genet for glat korthår (Furnishing).

Der vil stå om hunden er fri N/N (homozygot for det raske gen). 

Om den er bærer (heterozygot) 

Eller om den er syg (homozygot for det syge gen) dette kræver at hvalpen får det syge gen fra begge forældre. Derfor er test af forældredyr vigtigt inden parring.