996 IMG 8597

Honey Bee er født d. 27.01.2022

Bile acid test normal.

 999 IMG 1016 3